eirini_sarri001

Μοιραζόμαστε μαζί σας γνώσεις και
πλήροφορίες για να διευκολύνουμε
την καθημερινότητα σας

Πώς γίνεται η βεβαίωση γνησίου της υπογραφής μου;

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των εγγράφων που προβλέπονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας του προσώπου. Επιπλέον, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr, αφού εισέλθετε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με κάποιον από τους εξής δύο τρόπους, με τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking ή με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet, αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής μου, εάν το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά;

Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του.

Πώς αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς μου ενώπιον διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ;

Τα στοιχεία της ταυτότητας, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Πρέπει να προσκομίσω πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα τους κατά την συναλλαγή μου με κάποια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου τομέα;

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από κάποιον φορέα ή υπηρεσία από τους ακόλουθους: το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών, από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς.

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις παραπάνω υπηρεσίες και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, που εκδόθηκαν από κάποια από τις ανωτέρω υπηρεσίες ή φορείς, ή των επικυρωμένων αντιγράφων τους.

Υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από κάποιον φορέα ή υπηρεσία από τους εξής: το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Ποιος μου χορηγεί επικυρωμένο αντίγραφο ενός εγγράφου;

Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής [όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας)], που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς (πλην των αναφερόμενων στην απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα). Ομοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε φορείς (πλην των αναφερόμενων στην απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα).

Ο δικηγόρος σας μπορεί να εκδώσει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων).

Ο συμβολαιογράφος χορηγεί αντίγραφα των συμβολαίων ή άλλων εγγράφων που κατέχει στους δικαιοπρακτήσαντες, στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, σε κάθε τρίτο, εφόσον το συμβολαιογραφικό έγγραφο καταχωρήθηκε σε δημόσια βιβλία ή δημοσιεύθηκε από αρμόδιες αρχές ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τρίτος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να λάβει τα παραπάνω έγγραφα κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Πώς συντάσσω εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μου;

Μπορείτε να συντάξετε εξουσιοδότηση με το περιεχόμενο που επιθυμείτε και να απευθυνθείτε για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σας σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά σας ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς σας (βλ. παραπάνω).

Μπορείτε να συντάξετε εξουσιοδότηση με το περιεχόμενο που επιθυμείτε μέσω της ιστοσελίδας <a href=”https://www.gov.gr/”>www.gov.gr</a>, αφού εισέλθετε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με κάποιον από τους εξής δύο τρόπους, με τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα ή Τράπεζα Ηπείρου ή με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet, αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Πώς συντάσσω υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μου;

Μπορείτε να συντάξετε υπεύθυνη δήλωση με το περιεχόμενο που επιθυμείτε και να απευθυνθείτε για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σας σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά σας ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς σας (βλ. παραπάνω).

Μπορείτε να συντάξετε υπεύθυνη δήλωση με το περιεχόμενο που επιθυμείτε μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr, αφού εισέλθετε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με κάποιον από τους εξής δύο τρόπους, με τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking ή με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet, αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Μπορώ να ζητήσω από μια δημόσια υπηρεσία να μου χορηγήσει έγγραφα;

Μόνη προϋπόθεση που τίθεται από το Νόμο προς λήψη γνώσης ή αντιγράφου ήδη εκδοθέντος και ευρισκομένου στην κατοχή της υπηρεσίας από την οποία ζητείται διοικητικού εγγράφου είναι η ύπαρξη «ευλόγου ενδιαφέροντος» προς τούτο ή «ειδικού εννόμου συμφέροντος» προκειμένου για ιδιωτικά έγγραφα. Στη δεύτερη περίπτωση τα έγγραφα θα πρέπει να σχετίζονται με υπόθεση του ενδιαφερομένου, εκκρεμή ή περαιωμένη. Το επικαλούμενο κάθε φορά συμφέρον πρέπει να προσδιορίζεται σε σχετική έγγραφη αίτηση που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προς την εκάστοτε Αρχή με σαφήνεια. Σε αυτή θα πρέπει να καθορίζεται η ταυτότητα των αιτουμένων εγγράφων κατά τρόπο συγκεκριμένο ώστε να είναι προσδιορίσιμα ατομικώς ή βάσει ειδικού – κριτηρίου, ικανού να τα κατατάξει σε ορισμένη κατηγορία ή ομάδα, προς ευχερή αναζήτηση και ανεύρεση τους. Σε περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης, ο τελευταίος οφείλει εντός της τασσόμενης από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 20ήμερης προθεσμίας να διατυπώσει εγγράφως και αιτιολογημένως την άρνηση της Διοίκησης προς χορήγηση των ζητηθέντων εγγράφων. Μόνο μετά την κατά τα ανωτέρω εκφρασθείσα άρνηση της Διοίκησης ο πολίτης δικαιούται να προσφύγει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την άσκηση της αρμοδιότητας του εκ του άρθρου 25 παρ. 4 εδ. β’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, προς εκτίμηση του επικαλουμένου εννόμου συμφέροντος και έκδοση σχετικής παραγγελίας.

Παρέλαβα ένα έγγραφο (εξώδικη διαμαρτυρία, μια κλήση, μια διαταγή πληρωμής, ένα δικόγραφο) από δικαστικό επιμελητή. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να απευθυνθείτε στον δικηγόρο σας, γιατί ενδέχεται με την παραλαβή του εγγράφου από εσάς να εκκινεί κάποια προθεσμία.

Πώς εκδίδεται ένα e-Παράβολο (παράβολο σε ηλεκτρονική μορφή);

Μπορείτε να εκδώσετε e- Παράβολο από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης https://www.gsis.gr/, ειδικότερα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-Παράβολο, συμπληρώνοντας το αίτημα χορήγησης παραβόλου με τα στοιχεία που απαιτούνται. Η υποβολή αιτήματος για την χορήγηση e- Παραβόλου μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ.

Ποιος μου χορηγεί ληξιαρχική πράξη γέννησης;

Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr, αφού εισέλθετε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή σε κάποιο ΚΕΠ.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης;

Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr, αφού εισέλθετε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, έχετε την δυνατότητα να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, για την έκδοσή του μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Δημοτολόγιο, στο οποίο έχετε την οικογενειακή μερίδα σας ή σε κάποιο ΚΕΠ.

Ποιος μου χορηγεί αντίγραφο ποινικού μητρώου;

Για την χορήγηση αντιγράφου του ποινικού μητρώου σας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε οποιαδήποτε υπηρεσία Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας και στο Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε ΚΕΠ από την διαδικτυακή πύλη «Ερμής» ή από την διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφο ποινικού μητρώου σε οποιαδήποτε υπηρεσία Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας, στο Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή σε κάποιο ΚΕΠ. Επίσης, μπορείτε να παραλάβετε ηλεκτρονικά το αντίγραφο του ποινικού μητρώου σας μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών αποστολής αντιγράφου ποινικού μητρώου που παρέχεται από τα ΚΕΠ και από την διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη συνδιαλλαγής;

Για την χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης μπορείτε να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων πιστοποιητικών της Πύλης Ψηφιακών Υπηρεσιών των Δικαστηρίων, στην οποία θα ενταχθούν σταδιακά όλα τα δικαστήρια. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη θέσης της επιχείρησής μου σε αναγκαστική διαχείριση;

Για την χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση μπορείτε να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων πιστοποιητικών της Πύλης Ψηφιακών Υπηρεσιών των Δικαστηρίων, στην οποία θα ενταχθούν σταδιακά όλα τα δικαστήρια. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε μερική ή ολική δικαστική συμπαράσταση;

Για την χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε μερική ή ολική δικαστική συμπαράσταση μπορείτε να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων πιστοποιητικών της Πύλης Ψηφιακών Υπηρεσιών των Δικαστηρίων, στην οποία θα ενταχθούν σταδιακά όλα τα δικαστήρια. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας σας.

Ποιος μου χορηγεί ληξιαρχική πράξη θανάτου;

Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr, αφού εισέλθετε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Ληξιαρχείο, στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος, ή σε κάποιο ΚΕΠ.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών;

Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr, αφού εισέλθετε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, έχετε την δυνατότητα να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, για την έκδοσή του μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Δημοτολόγιο, στο οποίο ο αποβιώσας ήταν δημότης ή σε κάποιο ΚΕΠ.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης;

Για την έκδοση πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης διαθήκης αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του αποβιώσαντος, σε περίπτωση που ο θάνατός του επήλθε μέχρι την 28.2.2013, ενώ σε περίπτωση που ο θάνατός του επήλθε μετά την 1.3.2013, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του αποβιώσαντος. Το Πρωτοδικείο Αθηνών τηρεί βιβλίο των διαθηκών που δημοσιεύονται από το εν λόγω Πρωτοδικείο, αλλά και από το σύνολο των δικαστηρίων και των προξενικών αρχών. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων πιστοποιητικών της Πύλης Ψηφιακών Υπηρεσιών των Δικαστηρίων, στην οποία θα ενταχθούν σταδιακά όλα τα δικαστήρια. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Έμαθα ότι απεβίωσε πρόσφατα συγγενής μου και ότι είμαι το επόμενο πρόσωπο που καλείται στην κληρονομική διαδοχή. Επίσης, έμαθα ότι η κληρονομία έχει χρέη που δεν επιθυμώ να αναλάβω. Τι πρέπει να κάνω;

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, πρέπει να αποποιηθείτε την κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, η οποία αρχίζει από τότε που μάθατε την επαγωγή της κληρονομίας και το λόγο της. Γνώση της επαγωγής σημαίνει γνώση του θανάτου του κληρονομούμενου, ενώ γνώση του λόγου επαγωγής σημαίνει γνώση του είδους της κληρονομικής διαδοχής, με την οποία καλείται κανείς στην κληρονομία, ήτοι εάν καλείται εκ διαθήκης ή εκ της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής. Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης. Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία είναι ενός έτους.

Πώς γίνεται η αποποίηση κληρονομίας;

Η αποποίηση γίνεται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας. Δικαστήριο της κληρονομιάς είναι το ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το ειρηνοδικείο Αθηνών. Για αποποίηση που γίνεται με αντιπρόσωπο απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Μπορεί να αποποιηθεί κληρονομία ανήλικος;

Η αποποίηση ανηλίκου είναι δυνατή μόνο έπειτα από σχετική άδεια του αρμοδίου δικαστηρίου.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας;

Για την έκδοση πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης διαθήκης αρμόδιο είναι το δικαστήριο της κληρονομίας, δηλαδή το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε περίπτωση που ο θάνατός του επήλθε μέχρι την 28.2.2013, ενώ σε περίπτωση που ο θάνατός του επήλθε μετά την 1.3.2013, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων πιστοποιητικών της Πύλης Ψηφιακών Υπηρεσιών των Δικαστηρίων, στην οποία θα ενταχθούν σταδιακά όλα τα δικαστήρια. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη προσβολής/ αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος;

Για την έκδοση πιστοποιητικού περί μη προσβολής/ αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος αρμόδιο είναι το δικαστήριο της κληρονομίας, δηλαδή το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε περίπτωση που ο θάνατός του επήλθε μέχρι την 28.2.2013, ενώ σε περίπτωση που ο θάνατός του επήλθε μετά την 1.3.2013, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων πιστοποιητικών της Πύλης Ψηφιακών Υπηρεσιών των Δικαστηρίων, στην οποία θα ενταχθούν σταδιακά όλα τα δικαστήρια. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκου βοηθήματος-ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου;

Το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου χορηγείται από την γραμματεία του εν λόγω δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκου βοηθήματος-ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου;

Το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου χορηγείται από την γραμματεία του εν λόγω δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου;

Το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου χορηγείται από την γραμματεία του εν λόγω δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά απόφασης του Πρωτοδικείου

Το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά απόφασης του Πρωτοδικείου χορηγείται από την γραμματεία του εν λόγω δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής αφαίρεσης της επιμέλειας των τέκνων μου;

Το πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής αφαίρεσης της επιμέλειας των τέκνων χορηγείται κατόπιν αίτησης από την γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στο οποίο έχει τυχόν κατατεθεί η αγωγή ή στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου είναι ο τόπος κατοικίας του αιτούντος.

Ποιος μου χορηγεί πιστοποιητικό πορείας μήνυσης;

Το πιστοποιητικό πορείας μήνυσης χορηγείται από το τμήμα πορείας μηνύσεων της αρμόδιας Εισαγγελιας.