Ηλεκτρονική επικαιροποίηση στοιχείων που χρειάζονται οι τράπεζες μέσω eGov


Με την εφαρμογή eGov KYC (Know Your Customer) οι πολίτες θα μπορούν να επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που χρειάζεται η τράπεζά τους μέσω των μητρώων του Δημοσίου, δίχως να απαιτείται να επισκεφθούν κάποιο υποκατάστημα, να καταθέσουν οποιοδήποτε έγχαρτο πιστοποιητικό ή να υποβληθούν σε κάποια γραφειοκρατική διαδικασία.
· Η σύνδεση στην εφαρμογή γίνεται μέσω του gov.gr ή μέσω του συστήματος e-banking της εκάστοτε τράπεζας.
· Η εφαρμογή επιτρέπει τη μεταφορά στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας, εισοδήματος και επαγγελματικής δραστηριότητας
· Η διάθεση των στοιχείων θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο πολίτης συναινεί κάθε φορά που θα ζητείται τέτοια πρόσβαση
· Η εφαρμογή απλοποιεί το άνοιγμα και τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών συμβάλλοντας στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας