Αναστολή των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου έως και την 23η.5.2021


Η αναστολή των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου παρατείνεται έως και την 23.5.2021. Σημειώνεται ότι διανύουμε τον έκτο μήνα αναστολής των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου εξαιτίας της ύπαρξης βλαβών στο κτίριο του, η φύση και η έκταση των οποίων το καθιστούν ακατάλληλο.