Εξυπηρέτηση πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες με συντονισμό ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της εφασμογής iRantevou


Η νέα εφαρμογή iRantevou δίνει την δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με μια δημόσια υπηρεσία να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
Ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει την υπηρεσία για την οποία επιθυμεί να κλείσει ραντεβού, να ενημερωθεί για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει μαζί και να επιλέξει την ημέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να μεταθέσει το ραντεβού του σε προσφορότερο χρόνο. Επί του παρόντος έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα οι Υπηρεσίες του Ειδικού Ληξιαρχείου.