Συνάντηση μελών του ΔΣΡ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα στις 25.5.2021 για την επαναλειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση αναφορικά με την συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα στις 25.05.2021, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής σχετικά με την επαναλειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου:
• Ο Δήμος Ρόδου δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει άμεσα τις εργασίες αποκατάστασης του νέου κτιρίου του παλιού Νοσοκομείου έτσι, ώστε να τοποθετηθούν ειδικά μεταλλικά ράφια και να μεταφερθούν οι τόμοι, τα ονομαστικά και αριθμητικά ευρετήρια, το Υποθηκοφυλακείο Τήλου-Χάλκης και να πραγματοποιείται πλέον η παραλαβή των πράξεων στο νέο χώρο.
• Η εκτίμηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου είναι, ότι οι άνω εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 1-2 μηνών προκειμένου να καταστεί δυνατή σε πρώτη φάση η διενέργεια ελέγχου των ακινήτων, η κατάθεση αγωγών, συμβολαίων και πράξεων.
• Ταυτόχρονα θα διενεργείται απογραφή και τμηματική μεταφορά μέρους του αρχείου μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς και την πλήρη λειτουργία του.