Ψηφιακό πιστοποιητικό covid19


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία θεσπίζεται το ψηφιακό πιστοποιητικό covid19, το οποίο αποδεικνύει ότι συντρέχει μια από τις παρακάτω συνθήκες/ προϋποθέσεις:
• Το πρόσωπο έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου covid19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• Το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα
• Το πρόσωπο έχει αναρρώσει από τη νόσο covid19
• Στην Ελλάδα το πιστοποιητικό αρχικά θα εκδίδεται μέσω του gov.gr και σε λίγες ημέρες θα είναι δυνατή η έκδοσή του μέσω των ΚΕΠ.