Μετάθεση της υποχρεωτικής υποβολής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων για τις 29.6.2021


Η υποχρεωτική υποβολή δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myProperty της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που έληγε σήμερα, μετατέθηκε για τις 29 Ιουνίου 2021.