Ποιους αφορά ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η.6.2021


Ποιους αφορά ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1.6.2021;
• Αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και νοικοκυριά με οφειλές προς τις τράπεζες, την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία
• Οι οφειλές πρέπει να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται μόνο σε έναν φορέα κατά 90%
• Εντάσσονται και οφειλές που δεν είναι σε καθυστέρηση, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη δυσκολία εξόφλησης και υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης έχει υποστεί μείωση των εισοδημάτων του κατά 20% τουλάχιστον
• Οι οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να διευθετηθούν σε έως 240 δόσεις
• Οι οφειλές προς τράπεζες μπορούν να διευθετηθούν σε έως 420 δόσεις (σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών)
Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή των τραπεζών και λοιπών φορέων διαχείρισης οφειλών στη διαδικασία