Δήλωση Υγείας Ακτοπλοΐας


Όλοι οι ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδεύσουν με πλοίο στην Ελλάδα πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Υγείας Ακτοπλοΐας και να την έχουν μαζί τους σε ψηφιακή μορφή ή εκτυπωμένη πριν την επιβίβασή τους στο πλοίο
• Πρέπει να συμπληρώνεται εντός 24 ωρών πριν το εκάστοτε ταξίδι με πλοίο
• Εάν το ταξίδι συμπεριλαμβάνει αλλαγή πλοίου, τότε ο ταξιδιώτης πρέπει να συμπληρώνει ξεχωριστή Δήλωση Υγείας για κάθε σκέλος του ταξιδιού του
• Τα ανήλικα παιδιά συμπεριλαμβάνονται στην δήλωση υγείας του γονέα ή συνοδού
• Τα στοιχεία στην φόρμα πρέπει να είναι συμπληρωμένα όπως εμφανίζονται στην ταυτότητα/διαβατήριο