Αναστολή των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου έως και την 2.7.2021


Η αναστολή των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου παρατείνεται έως και την 2.7.2021. ⌛️