Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η προσέγγισή μας βασίζεται στην πλήρη κατανόηση των συμφερόντων και των αναγκών των εντολέων μας, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε επιτυχώς και αποτελεσματικά στην εκάστοτε υπόθεση που μας αναθέτουν. Στόχος μας είναι οι εντολείς μας να επωφελούνται από τις εξειδικευμένες γνώσεις μας και να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους.

Η νομική υποστήριξη που παρέχουμε στους εντολείς μας δεν περιορίζεται στην ενημέρωσή τους για το περιεχόμενο των νομοθετικών διατάξεων, αλλά επεκτείνεται στην επεξήγηση του δικαιολογητικού λόγου ύπαρξης τους. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τους εντολείς μας ως προς την υιοθέτηση πρακτικών για την συμμόρφωσή τους με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Υψηλή ποιότητα

Στοχεύουμε στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προτείνοντας τις βέλτιστες και πλέον αποτελεσματικές λύσεις

Αξιοπιστία και συνέπεια

Ανάγουμε το επαγγελματικό ήθος, τη συνέπεια και την αξιοπιστία σε βασικούς άξονες της συμπεριφοράς μας προς τους συνεργάτες και τους εντολείς μας

Άρτια οργάνωση

Αποβλέπουμε στην άρτια εξυπηρέτησή σας, αξιοποιώντας πλέον σύγχρονα μέσα αρχειοθέτησης και διαχείρισης του γραφείου μας

Διαρκής ενημέρωση

Ενημερωνόμαστε για τις τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε

Σχέση εμπιστοσύνης

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας, η οποία συνιστά τον θεμέλιο λίθο της συνεργασίας μας

Αποτελεσματικότητα

Οι συμβουλές που δίνουμε στους εντολείς μας και οι νομικές ενέργειες που τους προτείνουμε είναι πρακτικές, αποτελεσματικές και οι πλέον συμφέρουσες γι’ αυτούς από εμπορική άποψη

ΕΙΡΗΝΗ Α. ΣΑΡΡΗ

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Υποψήφια Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Εκπαίδευση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Νομικής

Προπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή

BUCERIUS LAW SCHOOL

Πρόγραμμα με ειδίκευση στο Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY

Πρόγραμμα Εντατικής Εκμάθησης Κινεζικής Γλώσσας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Νομικής, Τομέας Β’ Ιδιωτικού Δικαίου

Διπλωματούχος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διπλωματούχος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο χρηματοοικονομικό και θεσμικό πλαίσιο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, με υποτροφία της τράπεζας Eurobank

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Νομικής, Τομέας Β’ Ιδιωτικού Δικαίου

Υποψήφια Διδάκτωρ, θέμα διδακτορικής διατριβής: Ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας κατά το νόμο 4548/2018

Εργασιακή Εμπειρία:

  • Δικηγορική Εταιρία Μηνά Τσέρκη & Συνεργατών
  • Δικηγορική Εταιρία Ιωάννη Κελεμένη & Συνεργατών
  • Δικηγορική Εταιρία Ρόκα
  • Δικηγορικό Γραφείο Αλέξανδρου Λυκουρέζου
  • Υπουργείο Εξωτερικών

Γλώσσες:

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γερμανικά
  • Κινεζικά.