Τι πρέπει να γνωρίζω για την σύσταση ενός σωματείου;

Τι είναι το σωματείο; Σωματείο είναι η ένωση προσώπων που επιδιώκει μη κερδοσκοπικό σκοπό. Αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί ένα σωματείο χρειάζονται είκοσι (20) τουλάχιστον ενήλικα μέλη. Ποιος νόμος προβλέπει τα σχετικά με την σύσταση ενός σωματείου; Ο Αστικός Κώδικας. Το δικαίωμα […]