ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ

Εμπορικές Συμβάσεις ﹥﹥﹥﹥ Εμπορικά Σήματα ﹥﹥﹥﹥ Διακριτικά Γνωρίσματα ﹥﹥﹥﹥ Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας ﹥﹥﹥﹥ Ελεύθερος Ανταγωνισμός ﹥﹥﹥﹥ Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Παρέχουμε νομικές συμβουλές στους εντολείς μας για την υλοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών τους με γνώμονα τη νομική διασφάλιση των επιλογών τους και την εξασφάλιση των συμφερόντων τους, με την αξιοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • null

  Το νομικό έλεγχο και τη σύνταξη εμπορικών συμβάσεων, όπως είναι ενδεικτικά η σύμβαση διαχείρισης, η σύμβαση εμπορικής μίσθωσης, η σύμβαση δικαιόχρησης, η σύμβαση εμπορικής διανομής και αντιπροσωπίας, η σύμβαση εμπορικής συνεργασίας, κ.α., την αξιολόγηση της εφαρμογής τους και την καθοδήγηση των εντολέων μας για τη βελτίωση του περιεχομένου τους.

 • null

  Την ηλεκτρονική κατάθεση και κατοχύρωση εθνικού σήματος, κοινοτικού σήματος (σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), διεθνούς σήματος, επωνυμίας και διακριτικού τίτλου επιχειρήσεων, τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού για τη μεταβίβαση ή την παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος, τη νομική και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας σε περίπτωση προσβολής τους.

 • null

  Την εξωδικαστική διευθέτηση των εμπορικών διαφορών των εντολέων μας με την εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτών λύσεων, τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού των ενδιαφερόμενων μερών ή με προσφυγή στο θεσμό της διαμεσολάβησης.

 • null

  Την δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας σε εμπορικές διαφορές που άγονται ενώπιον των δικαστηρίων, ενδεικτικά διαφορές που σχετίζονται με την ερμηνεία και εφαρμογή εμπορικών συμβάσεων, παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού, όπως αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης φήμης και οργάνωσης, αθέμιτη απόσπαση πελατείας, κ.α., διαφορές από ακάλυπτη επιταγή ή απλήρωτη συναλλαγματική.

 • null

  Τη σύνταξη όρων και προϋποθέσεων για την κατασκευή ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Υποθέσεις εμπορικού δικαίου που έχει αναλάβει το γραφείο μας είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: