Υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα με αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου

Δυνάμει απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου έγινε δεκτή η αίτηση που υποβάλαμε για λογαριασμό εντολέως μας, η οφειλή του οπoίου προς τις τράπεζες ανερχόταν στο ποσό των 114.821,82 ευρώ. Δυνάμει της παραπάνω απόφασης το Δικαστήριο δέχθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι θετικές κι ελλείπουν οι αρνητικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του […]

Η με αριθμό 95207/5.10.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Με τη με αριθμό 95207/5.10.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αναγραφή του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στα εταιρικά έγγραφα εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν θέματι εγκύκλιο  ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά: Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι […]

Τι πρέπει να γνωρίζω για την σύσταση ενός σωματείου;

Τι είναι το σωματείο; Σωματείο είναι η ένωση προσώπων που επιδιώκει μη κερδοσκοπικό σκοπό. Αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί ένα σωματείο χρειάζονται είκοσι (20) τουλάχιστον ενήλικα μέλη. Ποιος νόμος προβλέπει τα σχετικά με την σύσταση ενός σωματείου; Ο Αστικός Κώδικας. Το δικαίωμα […]

Ο νόμος 4933/2022 (ΦΕΚ Α 99/20.05.2022) εισήγαγε πληθώρα νέων ρυθμίσεων στο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή και στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς

Ο νόμος 4933/2022 (ΦΕΚ Α 99/20.5.2022), ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου 2022 και εισήχθη για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία  2019/2161 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει πληθώρα νέων ρυθμίσεων στο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή και στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς. Οι εν λόγω αλλαγές μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:Εισαγωγή […]

Τι είναι το Metaverse και ποια είναι τα νομικά ζητήματα που εγείρει;

Αρχικά, επισημαίνουμε ότι θα ασχοληθούμε εκτενώς με αυτό το αντικείμενο, συνεπώς η παρούσα δημοσίευση δεν συνιστά παρά μόνο την αρχή μιας σειράς δημοσιεύσεων μας, σχετικά με το θέμα.Ο όρος  “metaverse” συνιστά συνδυασμό της ελληνικής λέξης «μετά» με την αγγλική λέξη “universe” και θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «μετασύμπαν», θέλοντας να περιγράψει έναν εικονικό […]

Μπορώ να κατοχυρώσω ένα μοτίβο ή μία κίνηση ως εμπορικό σήμα; 3+1 πληροφορίες σχετικά με το νόμο για τα εμπορικά σήματα

Ο νόμος προβλέπει την δυνατότητα υποβολής λεκτικού σήματος, απεικονιστικού σήματος, σήματος τρισδιάστατου σχήματος, σήματος θέσης, σήματος μοτίβου, σήματος κίνησης, οπτικοακουστικού σήματος και ολογραφικού σήματος. Το σήμα θέσης συνίσταται στον συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης του σήματος στο προϊόν. Το σήμα μοτίβου συνίσταται σε ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτό τρόπο. Το σήμα κίνησης […]

Documents required to apply for a permanent residence permit for investors (golden visa) in Greece

Application Form Four (4) recent printed digital passport photos, also stored in digital form (CD) jpeg2000, with certain specifications applied. Certified copy of a valid passport or other travel document recognized by Greece with the valid national visa. A fee of €16 concerning the printing of the separate document (electronic residence permit). A fee in […]

Ποια είναι η έννοια των σημάτων πιστοποίησης που εισήγαγε ο νόμος 4679/2020 για τα εμπορικά σήματα;

Τα σήματα πιστοποίησης που εισάγονται με το νόμο 4679/2020 για τα εμπορικά σήματα είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από […]

Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνεργάτες, Τα τελευταία δύο έτη βιώνουμε παγκοσμίως τις συνέπειες της λοίμωξης που προκάλεσε ο ιός SARS-CoV 2 (2019), η οποία ανακηρύχθηκε σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οπλισμένοι με πολλή υπομονή, θετική σκέψη και αισιοδοξία αξιοποιήσαμε την εν λόγω συγκυρία για να βελτιωθούμε και να βελτιώσουμε το […]

Αναστολή των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου έως και την 2.7.2021

Η αναστολή των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου παρατείνεται έως και την 2.7.2021.