Εμπορικό Δίκαιο

Παρέχουμε νομικές συμβουλές στους εντολείς μας για την υλοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών τους με γνώμονα τη νομική διασφάλιση των επιλογών τους και την εξασφάλιση των συμφερόντων τους, με την αξιοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.
περισσοτερα

Εταιρικό Δίκαιο

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες για τη συμμόρφωσή τους στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και το σύνολο των δραστηριοτήτων τους από το χρονικό σημείο της σύστασης μέχρι τη λύση τους.
περισσοτερα

Δίκαιο Ακινήτων

Παρέχουμε νομική υποστήριξη στους εντολείς μας για την υλοποίηση των επενδύσεών τους σε ακίνητα στην Ελλάδα. Η νομική υποστήριξη που παρέχουμε στους εντολείς μας αφορά κατηγορίες ακινήτων, όπως κατοικίες, εμπορικά ακίνητα, τουριστικά ακίνητα και ξενοδοχειακές μονάδες.
περισσοτερα